Medicin

HEINIX 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol

Heinix-tabletternas verksamma ämne setiritsin är en snabbverkande och effektiv allergimedicin, det vill säga en så kallad antihistamin. Heinix används för att behandla allergiska besvär så som säsongsartad eller året runt snuva, besvär med ögon eller hud. Endast personer äldre än 12 år får behandlas med läkemedlet för allergiska ögonbesvär. För barn under 6 år och för långvarigt användande endast enligt läkares ordinationer.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett en gång om dagen
Barn 6-12 år: 1 tablett en gång om dagen eller en halv tablett på morgon och kväll
För barn som väger mindre än 30 kg ges 1/2 tablett om dagen


Bör observeras:
Användandet av Heinix-tabletter bör avslutas 3 dagar före ett allergitest för att inte störa analysen av testresultaten
Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att läsa bipacksedeln, kontakta ditt apotek eller din läkare.


Allmänna biverkningar:
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Oy Verman Ab
Tuotetta varastossa
SKU:
536977
19,90 €
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett en gång om dagen
Barn 6-12 år: 1 tablett en gång om dagen eller en halv tablett på morgon och kväll
För barn som väger mindre än 30 kg ges 1/2 tablett om dagen
10mg cetirizindihydroklorid
Användandet av Heinix-tabletter bör avslutas 3 dagar före ett allergitest för att inte störa analysen av testresultaten
Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att läsa bipacksedeln, kontakta ditt apotek eller din läkare.
Muntorrhet, dåsighet
Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln
Heinix-tabletterna rekommenderas inte för gravida
Använd inte Heinix-tabletter om du ammar
Se de allmänna instruktionerna i bipacksedeln för användning under graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)