Medicin

HEINIX 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol

Heinix-tabletternas verksamma ämne setiritsin är en snabbverkande och effektiv allergimedicin, det vill säga en så kallad antihistamin. Heinix används för att behandla allergiska besvär så som säsongsartad eller året runt snuva, besvär med ögon eller hud. Endast personer äldre än 12 år får behandlas med läkemedlet för allergiska ögonbesvär. För barn under 6 år och för långvarigt användande endast enligt läkares ordinationer.

Aktiv ingrediens:
SETIRITSIINI
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Oy Verman Ab
Tuotetta varastossa
SKU:
536977
18,44 €
  • Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett en gång om dagen
  • Barn 6-12 år: 1 tablett en gång om dagen eller en halv tablett på morgon och kväll
  • För barn som väger mindre än 30 kg ges 1/2 tablett om dagen
  • Användandet av Heinix-tabletter bör avslutas 3 dagar före ett allergitest för att inte störa analysen av testresultaten
  • Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att läsa bipacksedeln, kontakta ditt apotek eller din läkare.
  • Muntorrhet, dåsighet
  • Fler biverkningar beskrivs i bipacksedeln
  • Heinix-tabletterna rekommenderas inte för gravida
  • Använd inte Heinix-tabletter om du ammar
  • Se de allmänna instruktionerna i bipacksedeln för användning under graviditet och amning