Du får en produktgåva med sex samlarstämplar eller -koder. Kampanjprodukten är Orions egenvårdsprodukt som kostar minst 9 euro  (läkemedel, bassalvor som ersätts av sjukförsäkringen och djurprodukter ingå inte i kampanjen).