Receptärenden

Medicinutbyte

Vi expedierar dina receptmediciner smidigt och snabbt medan du väntar. Om du vill, så kan du lämna recepten på apoteket och hämta dem senare. Vi kontrollerar alltid, om det finns att få förmånligare alternativ av dina mediciner innehållande samma verksamma beståndsdelar. Vi informerar dig om möjligheterna och du får själv avgöra om du vill byta ut dina mediciner mot billigare preparat. Läkaren kan förbjuda utbytet genom att göra vissa anteckningar på receptet och då följer vi naturligtvis läkarens föreskrifter. Som en följd av utbytet kan den utbytta medicinen ha ett annat namn eller se annorlunda ut än den gamla, bekanta medicinen och detta kan förorsaka förväxlingar. Du kan alltid fråga råd angående medicinutbytet eller andra medicinärenden, vi hjälper dig gärna. Du kan även fråga om alla de mediciner du använder passar ihop med varandra. Vi kan kolla saken lätt med hjälp av vårt dataprogram.

Sjukförsäkringsärenden

FPA ersätter inte alla mediciner, även om läkaren har ordinerat dem på recept; t.ex. många ögon- och örondroppar måste kunden betala helt själv. I år (2020) är FPA:s gräns för stora medicinkostnader 577,66 euro. Om summan av Dina ersättbara mediciner överskrider den här gränsen redan under kalenderåret, betalar Du under resten av året enbart självriskandelen 2,50 euro / medicin av dina ersättbara mediciner. Apoteket har möjlighet att kontrollera om Du är berättigad till tilläggsersättning. Ytterligare information angående FPA-ärenden hittar Du på web-sidan www.fpa.fi.

Returnerande av oanvända läkemedel till apoteket

Från hemhushållen tar apoteken gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall, som returneras till apoteket skickas för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket. Ifall läkemedlen en gång har lämnats ut till kunden, kan man inte sälja dem på nytt. Därför ersätter man inte heller oanvända läkemedel till kunden. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har givit apoteken.

Apoteket tar endast emot läkemedelsavfall och febertermometrar som innehåller kvicksilver samt sprutor och nålar. Apoteket tar inte emot annat avfall (som. t.ex. kemikalier, flaskor med hårlack, batteridrivna febertermometrar eller andra elektriska apparater, batterier mm.).

Kontakt

KungsApoteket i Vasa
Kungsvägen 72-74
65320 VASA
kartan»

tel: 06 3168700
vaasankuninkaanapteekki@netikka.fi

Vi betjänar:
må-fre 9.00-20.00
lö 10.00-16.00

 

 Korsnästågets filialapotek
Gamla Vasagatan 19
65370 Vasa
kartan»

tel: 06 316 8701
ristinummensivuapteekki@netikka.fi

Vi betjänar:
må-fre 9.00-18.00